Brandpreventie: een doordachte aanpak voor uw onderneming

Een risicoanalyse uitvoeren voor brand, bepalen welke blusmiddelen nodig zijn, de jaarlijks verplichte evacuatie-oefening organiseren, een brandpreventiedossier bijhouden … Weet u niet waar te beginnen? We zetten u graag op weg.

Wat zegt de wet?

Elke onderneming vanaf 2 werknemers moet een risicoanalyse voor brand opstellen. Brandpreventie is dus niet enkel voor grote ondernemingen. Logisch, want een brand maakt geen onderscheid tussen een groot of klein bedrijf. De brandrisico’s en de gevolgen van een eventuele brand in uw onderneming verkleint u alleen met een degelijk brandpreventiebeleid.

Welke maatregelen u moet nemen om brand te voorkomen ligt vast in de Codex over welzijn op het werk. Boek III, titel 3 ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’ bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van uw gebouwen moeten voldoen.

Hoe gaat een risicoanalyse brand in zijn werk?

Bij een risicoanalyse schat u de risico’s op brand in eigen aan uw onderneming. Zo kunt u de gepaste preventiemaatregelen nemen met als doel:

  • brand voorkomen
  • veiligheid en snelle evacuatie van personen verzekeren
  • vlug en efficiënt het begin van een brand bestrijden
  • schadelijke gevolgen beperken
  • tussenkomst voor de hulpdiensten vergemakkelijken

Wie kan u daarbij helpen?

U hoeft zo’n analyse niet helemaal op eigen houtje te maken. Allereerst kunt u de checklist ‘Brandpreventie op de arbeidsplaats’ van ANPI gebruiken.

Daarnaast kunt u terecht bij uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Bent u een kleine onderneming zonder eigen preventieadviseur? De EDPBW helpt u met het opstarten, uitvoeren en updaten van de risicoanalyse en stelt preventiemaatregelen voor.

Voor grotere ondernemingen is het nuttig om een brandaudit door een specialist te laten uitvoeren. Een risk advisor evalueert dan via een rondgang van de gebouwen de kwaliteit van de aanwezige preventie- en beschermingsmaatregelen in functie van de gevaren. Daarna stelt hij adviezen op om de risico’s beter onder controle te houden.

Advies nodig?

Brandpreventie is geen eenmalige actie. Het vraagt een voortdurende inspanning om u te wapenen tegen brandrisico’s en in orde te zijn met de regelgeving. Bovendien is het ook belangrijk om een voordelige brandverzekering te bekomen. Contacteer me en ik help u graag verder.

De checklist ‘Brandpreventie op de arbeidsplaats is beschikbaar in de webshop van ANPI.